Etusivu | Tietoa tekijästä | Palaute | Sivujen tekniset tiedot | Päivitykset

Sivuston tiedot

Nämä WWW-sivut ovat Pekka Vornen tekemät. Kaikki teksti on Pekka Vornen tekemää, ellei toisin ole mainittu tekstin yhteydessä. Materiaali, jota Pekka Vorne ei ole itse alkuperäisesti luonut tai kuvannut, on mainittu materiaalin yhteydessä.

Sivut on tehty käyttäen seuraavia ohjelmistoja:

Sivut ovat W3C:n XHTML 1.0 -suosituksen mukaiset.